googleb779efc6732b5230.html

Coasters summer meet 2024

Förbered er på Hotrodparty som sig bör i Hamburgsund. Start fredag den 12e juli.                                            Anmälan startar 1/4-24


Gör så här!
Skriv ditt namn
Fyll i email adress
Skriv antal vuxna + barn
Skriv namn på samtliga + totalsumma att betala
Betala in totalsumman på: 
PG 1087414-7  eller Swish 123 652 04 56 GLÖM INTE SKRIVA NAMN
Pris 400kr/ vuxen 100kr/barn under 16år SENAST 21/6. EFTERANMÄLAN 500kr/vuxen 150kr/barn
Registreringen är klar när ni får en bekräftelse på email.
VÄLKOMMNA!
Do like this!
  1. Write your name under "Ditt namn"
  2. Email address under "Din e-postadress"
  3. Write how many you are. Adult + children under "Antal (vuxna + barn)"
  4. Write name on all thats coming  + total amount under "Name på samtliga + total summan"
  5. Pay the total amount to ?BIC-kod(swift):    NDEASESS
    IBAN nr:   SE0895000099601810874147 DONT FORGETT YOU NAME
Price 400Sek/adult 100Sek for childern under 16 year. Last pay date 21h June. Late registration 500Sek/adult 150Sek/ child
Registration is now done and you get an confirmation by email.
WELCOME!